Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2018

"Bóbr" to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras. Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego "Kangur". Konkurs "Bóbr" jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą, w przyszłości jednak nie wyklucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak "Kangur".

Więcej…

 

Nominacja w Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła została nominowana w Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu filmu na temat: Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. A o to nasze dzieło:

Więcej…

 

http://rcre.opolskie.pl/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/Logo-herb-1140x311.jpgKonkursu na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ma przyjemność zaprosić uczniów opolskich szkół wszystkich typów do wzięcia udziału w organizowanym Konkursie na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie.

Celem Konkursu jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z odzyskaniem niepodległości Polski oraz przełamywanie stereotypów myślenia o samorządności.Konkurs adresowany jest do uczniów zamieszkałych i uczęszczających do szkoły na terenie Województwa Opolskiego reprezentowanych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Więcej…

 

Znalezione obrazy dla zapytania Konkurs plastyczno – literaci pt. „Opolska mama ma moc”Konkurs plastyczno-literaci „Opolska mama ma moc”

Zarząd Województwa Opolskiego realizując program Opolskie dla Rodziny ogłosił konkurs plastyczno-literaci „Opolska mama ma moc”, który ma na celu pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

Przewidziano cztery kategorie konkursowe:

1. Plakat „Moja mama ma moc” dla uczniów klas I, II, III
2. Mapa „Odkrywam z rodziną Opolszczyznę – mój region”:
– podkategoria dla uczniów klas: I, II, III, IV
– podkategoria dla uczniów klas: V,VI, VII, VIII
3. Wiersz „Uśmiech dziecka” dla uczniów klas: IV, V, VI, VII, VIII
4. Opowiadanie „Śmiejemy się w naszej rodzinie” dla uczniów klas: IV, V, VI, VII, VIII

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie opolskie.pl w zakładce „ogłoszenia” (zobacz).

Więcej…

 

Wspieramy najlepszych

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br.   ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II,  realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;
– w roku szkolnym 2017/2018 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
– pochodzą z rodzin, w których przeciętny  miesięczny  dochód  uzyskany  w  roku 2017 na jednego członka rodziny  nie  przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  1 910,00 zł netto).

Więcej…

 
Więcej artykułów…

--------------------------------------------------------------------------------