Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Szanowni Państwo!

Informuję, że zgodnie z przeprowadzonym w tutejszej placówce w dniu 14 marca 2019 r. referendum strajkowym, akcję protestacyjną poparło 91,9% pracowników szkoły. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie będzie w stanie zapewnić prowadzenia zajęć dydaktycznych w czasie strajku, który zapowiadany jest od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.
W związku z powyższym  zwracam się do Rodziców z prośbą o zapewnienie w tym trudnym okresie opieki nad dziećmi we własnym zakresie. Dzieciom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku,  zapewnię opiekę w postaci zajęć świetlicowych.
W sytuacji, gdy w mediach zostanie podana informacja o zawartym porozumieniu i zawieszeniu akcji protestacyjnej, zajęcia odbędą się według planu.
O aktualnej sytuacji będą Państwo informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Z poważaniem

Maria Wiercigroch - dyrektor szkoły

 

--------------------------------------------------------------------------------