Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS 2019

W dniach 1 i 2   kwietnia 2019 r. odbędzie się w naszej szkole międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest ono prowadzone co 4 lata i obejmuje uczniów klasy czwartej. W naszej szkole do badania zostały wylosowane dwie klasy czwarte: klasa 4a i 4c. Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągnięcia w kilkudziesięciu krajach, także w Polsce. Do tego przedsięwzięcia wylosowanych zostało 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju, w tym nasza szkoła.
Badanie TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wiarygodność wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów zależy od uczestnictwa w badaniu wszystkich wylosowanych szkół.
Należy podkreślić, że:
– wyniki badania TIMSS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów,
– organizatorzy badania nie ujawniają tożsamości biorących w nim udział szkół,
– realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksie Cywilnym.

Dziękujemy wszystkim rodzicom uczniów klasy 4a i 4c na wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania.

Więcej informacji na stronie IBE - zobacz

 

--------------------------------------------------------------------------------