Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie informuje,

że prowadzony jest nabór uczniów do klasy IV – oddziału sportowego dziewcząt i chłopców z dyscypliną wiodącą piłka siatkowa, tworzonego od 1 września 2019r.

1.    Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)    posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2)    posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3)    uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

2.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 1 ust. 3).

Podstawa prawna: art. 154 ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe¹ (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

--------------------------------------------------------------------------------