Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Podobny obrazKonkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

1.    Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Szkoły, ich Rodziców i Opiekunów. Do konkursu przystępują poszczególne klasy 0-8 wpłacając pieniądze.

2.    Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców.

3.    Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i przekazanie ich na fundusz Rady Rodziców. Wyliczeniu będzie podlegać kwota zebranych środków na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat/liczbę uczniów w klasie) oraz ilość wpłat w stosunku do liczby uczniów.

4.    Z wpłat na rzecz Rady Rodziców są zwolnieni uczniowie, którzy przebywają w ośrodkach  pozbawionych opieki rodzicielskiej.

5.    Nagrodą w konkursie są środki pieniężne, które klasa może przeznaczyć na cele klasowe,

np. dofinansowanie wycieczki, wyjazd do kina lub teatru, itp.

6.    Nagrodę otrzyma każda klasa, która zbierze najwięcej środków w przeliczeniu na jednego ucznia.

7.    Konkurs trwa od 15 października 2018 do 31  grudnia 2018 r. Wpłaty dokonane przed tym terminem nie będą brały udziału w konkursie.

8.    Wpłaty należy uiszczać na konto bankowe nr 24 1020 3714 0000 4302 0337 0301 W tytule przelewu należy podać: Klasę/liczbę dzieci w klasie/ liczbę dzieci, które ma rodzeństwo w szkole/ liczbę dzieci z ośrodków opiekuńczych, np. IVA/24/4/0.

9.    Wysokość przyznanej nagrody ustalana jest przez Radę Rodziców w zależności od dostępnych środków finansowych w danym roku szkolnym.

10.    Po wydatkowaniu wygranej klasa zobowiązana jest do rozliczenia się z wydatków. Rozliczenie może opierać się o paragony lub faktury VAT.

Przewodnicząca RR
 

--------------------------------------------------------------------------------