Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

„Odkrywcy Sekretów Nauki  - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”
realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020

 

--------------------------------------------------------------------------------