Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Zarządzenie Nr SP3.021.19.2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

1)    2 listopada 2017 r.;

2)    3 listopada 2017 r.;

3)    30 kwietnia 2018 r.;

4)    2 maja 2018 r.;

5)    4 maja 2018 r.;

6)    1 czerwca 2018 r.

§ 2

Ustalenie wymienionych terminów jako dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych uzyskało pozytywną opinię organów szkoły wymienionych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 3

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania rodziców (opiekunów prawnych)          o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych      w dniach, o których mowa w § 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

Maria Wiercigroch

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

AKADEMIA S.O.S.

NASZE MIASTO
  • Kontrole nawet do 22-giej. Czym palimy w piecu?
    W ubiegłym tygodniu Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską po raz kolejny przeprowadził kontrole nieruchomości na terenie Gminy Nysa pod kątem spalania odpadów w kotłach centralnego ogrzewania i piecach kaflowych.
  • Bohatersko walczyli o wolną Polskę
    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspólnie oddajmy hołd bohaterom, którzy nie złożyli broni i nie godząc się z narzuconym dyktatem z Moskwy, walczyli o wolną Polskę.
GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
LOGOWANIE