Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

SZKOLNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Dzięki przyznanym Szkole środkom finansowym w postaci grantu, zostały wykonane oznakowania miasteczka ruchu drogowego usytuowanego na szkolnym terenie.

Projekt współfinansowany został ze środków WORD Opole i OWR BRD.

Obecnie, z wbudowanymi znakami drogowymi, miasteczko stanowi doskonały obiekt dydaktyczny i rekreacyjny. W bieżącym roku udało się również teren ten objąć monitoringiem zewnętrznym.

Na terenie miasteczka ruchu drogowego realizowane są i będą w przyszłości:

-  lekcje techniki, przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową;

- zajęcia wychowawcze propagujące kulturalne i bezpieczne korzystanie z dróg publicznych;

- zajęcia pozalekcyjne realizowane jako innowacja pedagogiczna „Wychowanie komunikacyjne”;

- egzamin na kartę rowerową;

- zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci uczęszczających do okolicznych przedszkoli,  uczące bezpiecznego poruszania się po drogach;

- szkolne i międzyszkolne konkursy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego;

- gry i zabawy promujące bezpieczeństwo na drogach, realizowane podczas imprez środowiskowych (np. festyn rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu);

- indywidualny pobyt dzieci i rodziców, spędzających tutaj czas wolny i umożliwiający bezpieczną naukę jazdy na rowerze oraz utrwalający znajomość znaków drogowych.

Mamy nadzieję, że uczniowie korzystający z miasteczka ruchu drogowego, poprzez zabawę będą powtarzały i utrwalały zasady ruchu drogowego i staną się w przyszłości świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

AKADEMIA S.O.S.

NASZE MIASTO
  • Kontrole nawet do 22-giej. Czym palimy w piecu?
    W ubiegłym tygodniu Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską po raz kolejny przeprowadził kontrole nieruchomości na terenie Gminy Nysa pod kątem spalania odpadów w kotłach centralnego ogrzewania i piecach kaflowych.
  • Bohatersko walczyli o wolną Polskę
    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspólnie oddajmy hołd bohaterom, którzy nie złożyli broni i nie godząc się z narzuconym dyktatem z Moskwy, walczyli o wolną Polskę.
GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 101 gości 
LOGOWANIE