Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza SP nr 3 w Nysie

Od dnia 1 maja 2011r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie przyjmuje wnioski elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W celu złożenia wniosku podpisanego elektroniczne konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do SP3:
* Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP;

* Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu (7:00 – 15:30)  SP3 w Nysie przy ul. Krawieckie 6 na następujących nośnikach danych (wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru):

o Dyskietka 1,44 MB
o Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
o Płyta CD-RW/DVD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do SP3:

* Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
* Akceptowalne formaty załączników to:
o DOC, RTF
o XLS
o CSV
o TXT
o GIF, TIF, BMP, JPG
o PDF
o ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

AKADEMIA S.O.S.

NASZE MIASTO
  • Czas na rybę!
    Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza na pokaz kulinarny z wykorzystaniem produktów rybnych, które odbędzie się w dniu 21.10.2018 r., o godzinie 15:00 na placu przy Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym Vincenza Priessnitz.
  • List Prezesa Krus
    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia ...
GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości 
LOGOWANIE