Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie od 1988 roku

Po sześcioletnim remoncie spowodowanym pożarem 1 września 1988 roku nastąpiło otwarcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie. W jej progi powrócili nauczyciele, którzy pracowali tu przed pożarem. Do ich grona dołączyli też nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4, która przestała istnieć. Szkoła Podstawowa nr 3 przejęła też uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4. Straciła natomiast status szkoły zbiorczej. Funkcję dyrektora odremontowanej placówki objęła Elżbieta Fahrenholz. Jej zastępcą został Zenon Kunicki. Oni to zajęli się urządzaniem szkoły. Wiele pracy włożyli w to także pozostali nauczyciele. Już w następnym roku udało utworzyć się „Klasę życia”. W roku szkolnym 1990/1991, podobnie jak w całym kraju, do szkoły wróciły lekcje religii. W roku szkolnym 1991/1992 nowym dyrektorem został Kazimierz Iwanicki, który wcześniej był wieloletnim nauczycielem biologii w nyskim Carolinum. Jego zastępcą została Bożena Ryba, która uczyła w klasach I-III. W roku szkolnym 1992/1993 wprowadzono język angielski, który zastąpił dotychczasowy język rosyjski. W tym samym roku szkolnym działalność szkoły została oparta o wprowadzony statut.
W 1995 roku zmarł dyrektor Iwanicki. W czasie jego choroby i po śmierci obowiązki dyrektora pełniła Bożena Ryba. Jej to przypadł zaszczyt otwarcia nowej Sali gimnastycznej. Uroczystość ta odbyła się 2 kwietnia 1995 roku. Okazało się to bardzo ważne dla dalszych losów szkoły, która stała się największą potęgą w grach zespołowych w Nysie i czołową szkołą siatkarską w województwie, a nawet w kraju.
Od roku szkolnego 1995/1996 Bożena Ryba formalnie została dyrektorem szkoły. Swoim zastępcą mianowała Marię Wiercigroch, która uczyła wychowania fizycznego. W tym okresie likwidacji uległa Szkoła Podstawowa nr 6, której uczniów i część pracowników przejęła „Trójka”. Stało się tak na skutek awarii ogrzewania do jakiego doszło w SP nr 6. Władze miasta skorzystały z tej okazji, ponieważ już wcześniej przymierzały się do połączenia obu szkół. Zanim tak się stało przez jeden semestr na terenie SP nr 3 funkcjonowały dwie szkoły: „Trójka” i „Szóstka”. Budynek był jeden, ale były po dwie dyrekcje i rady pedagogiczne. W 1995 roku zorganizowano festyn z okazji 50-lecia szkoły. Zaproszono nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w tej szkole. Przygotowano salę pamięci, w której umieszczono m.in. stare świadectwa szkolne, zdjęcia, tarcze szkolne. Umieszczono tam też listy absolwentów z poszczególnych lat oraz stare kroniki szkolne, które się zachowały.
W roku szkolnym 2002/2003 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. Akcję zorganizowały: Gazeta Wyborcza, portal Gazety oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Honorowy patronat sprawował prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dla nauczycieli był to rok bardzo wytężonej pracy. Trzeba było wykonać wiele dodatkowych zadań oraz je systematycznie dokumentować i informować organizatorów  o ich realizacji. Oprócz nauczycieli w realizację tego przedsięwzięcia mocno zaangażowali się uczniowie i ich rodzice. Po zaliczeniu sześciu dużych zadań szkoła otrzymała dyplom „Szkoły z klasą” podpisany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i została umieszczona w Przewodniku po „Szkołach z klasą” wydanym przez Gazetę Wyborczą.
W ramach udziału w akcji „Szkoła z klasą” nauczyciele języka niemieckiego w naszej szkole nawiązali kontakt ze Szkołą Podstawową w Grzegorzowicach. Wybór padł na tę szkołę, ponieważ dla jej uczniów język niemiecki jest językiem ojczystym. Współpraca ta jednak nie utrzymała się. Głównym tego powodem był fakt, że w naszej szkole język niemiecki został zastąpiony przez język angielski. Stało się tak, ponieważ chcieli tego rodzice naszych uczniów. Wszystkie inne szkoły nyskie miały już jako język główny język angielski. Ostatni rocznik uczył się niemieckiego w 2008 roku.
Dużo trwalsza okazała się współpraca z czeską Szkołą Podstawową nr 5 w Szumperku. Zapoczątkowana została w 1996 roku. Od tego roku nasi uczniowie i nauczyciele kilkakrotnie gościli w Szumperku. Czesi przeważnie organizują ciekawe i różnorodne zawody sportowe dla swoich i naszych dzieci. Liczna delegacja naszych uczniów i nauczycieli uczestniczyła w uroczystościach 50-lecia szkoły w Szumperku. Z kolei czescy uczniowie i ich nauczyciele przyjeżdżają co roku na biegi uliczne z okazji Dni Nysy. Wówczas są odpowiednio goszczeni przez naszą szkołę.
Od roku szkolnego 2004/2005 do naszej szkoły przyłączono Szkołę Podstawową w Kępnicy. Przez pierwsze trzy lata przyłączenie to polegało na tym, że w budynku szkolnym w Kępnicy uczyły się dzieci klas I-III, a dzieci ze starszych klas dojeżdżały do szkoły przy ulicy Krawieckiej. Dyrekcja była jedna, a szkoła w Kępnicy stała się filią Szkoły Podstawowej nr 3. Jej dotychczasowa dyrektorka Renata Podolak została kierownikiem szkoły filialnej. Z czasem zrezygnowano z utrzymywania filii i wszystkie dzieci z Kępnicy dojeżdżają do Nysy. Stało się tak 1 września 2007 roku. Od tego dnia uczniami naszej szkoły stały się też dzieci ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Hajdukach.
W 2008 roku Bożena Ryba odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem została jej dotychczasowa zastępczyni – Maria Wiercigroch. Stanowisko zastępcy powierzyła Krystynie Wąsowicz, która uczy klasy I-III oraz starsze klasy techniki. W 2010 roku na terenie szkoły otwarty został bardzo nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
Dyrekcja i nauczyciele szkoły dbają o jej wizerunek na zewnątrz. Stąd cyklicznie odbywające się imprezy. Najważniejszą jest festyn: „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Odbywa się on dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli. Uczestniczą w nich głównie byli i obecni uczniowie szkoły wraz ze swoimi rodzinami. W czasie jego trwania uczniowie prezentują swój dorobek artystyczny, a rodzice prowadzą różne punkty gastronomiczne i inne, które mają przynieść szkole zysk. Organizowane są mecze siatkarskie, w których występują np. absolwenci szkoły, rodzice, nauczyciele, czy też władze miasta. Kilkakrotnie odbyły się otwarte turnieje brydża sportowego, w których brali udział wszyscy czołowi nyscy brydżyści. Festyn ten odbywa się od 1996 roku. Pierwszy raz zorganizowano go po udanym festynie z okazji 50-lecia szkoły jaki odbył się 21 października 1995 roku. Od 2002 roku odbywa się Dzień Rodzica. Tego dnia uczniowie prezentują się swoim rodzicom. Natomiast nauczyciele pieką ciasta, które rozprowadzane są wśród rodziców. Jest to impreza propagująca osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne szkoły. Od 2001 roku szkoła jest organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Nysa w poezji”, w którym uczestniczą uczniowie z całej gminy Nysa. Od lat tradycyjnie odbywa się Tydzień Patrona Szkoły.
Uczniowie naszej szkoły odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych. Nie sposób wszystkie jest wymienić. Dlatego w innym miejscu wymienione są tylko sukcesy na szczeblu wojewódzkim i to tylko w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu. W sumie 29 razy uczniowie naszej szkoły doszli do finału wojewódzkiego uzyskują co najmniej tytuł finalisty. Dwoje naszych uczniów wygrało przedmiotowe olimpiady wojewódzkie.
Nieporównywalnie większe sukcesy odnoszą nasi uczniowie w rozgrywkach sportowych, zwłaszcza w siatkówce chłopców. Od lat przy szkole działa UKS „Trójka”. Siatkarze naszej szkoły wielokrotnie wygrywali mistrzostwa województwa w różnych kategoriach wiekowych. W 1997 i 1999 roku zawodnicy „Trójki” dwukrotnie zdobyli mistrzostwo Polski klubów sportowych. Do tych sukcesów doprowadził ich Roman Palacz, późniejszy trener AZS Nysa. Drużyny te były oparte na uczniach naszej szkoły. Największą karierę z nich zrobił Arkadiusz Olejniczak. Zdobył on młodzieżowe mistrzostwo świata. Grał w najwyższej lidze w AZS Nysa i w Mostostalu Kędzierzyn-Koźle. W tym czasie zawodnikami AZS Nysa byli też inni byli dwaj uczniowie naszej szkoły: Krzysztof Lewicki i Rafał Jamrozowicz. Najsłynniejszym absolwentem naszej szkoły jest Bartosz Kurek, który pierwsze sportowe kroki stawiał na lekcjach wychowania fizycznego u Jana Tokarza. Grał w najwyższej lidze w AZS Nysa i Zaksie Kędzierzyn-Koźle i Skrze Bełchatów. Największy jego sukces to Mistrzostwo Europy zdobyte w 2009 roku. Obecnie absolutnie jeden z najlepszych siatkarzy świata.
W latach 2007 i 2008 uczniowie naszej szkoły grali w finałach Mistrzostw Polski szkół podstawowych zajmując V i VII miejsce. Osiągnęli to pod kierunkiem Pawła Satory. Absolwentką naszej szkoły jest  Aleksandra Szafraniec, siatkarka czołowej w kraju Gwardii Wrocław. Jej nauczycielem WF był Maciej Ciuła. W różnych kategoriach wiekowych reprezentacji Polski w hokeju na trawie na pozycji bramkarki zagrała Dominika Nowicka, która gry tej uczyła się na lekcjach Jana Tokarza. Więcej o sporcie w naszej szkole napiszemy w innym miejscu.

 

--------------------------------------------------------------------------------