Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Ogólnopolski Zlot Szkół Imienia Janusza Korczaka

W dniach 17-18 września 2012 roku w Kielcach odbył się Ogólnopolski Zlot Szkół Imienia Janusza Korczaka. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy z 63 szkół korczakowskich z 12 województw, łącznie 212 osób. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Wieczorek i Małgorzata Kocierz oraz opiekun Piotr Bułka.

Organizatorami Zlotu byli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Kielce.

W pierwszym dniu Zlotu, po uroczystym otwarciu, uczestniczyliśmy w warsztatach muzycznych i plastycznych. Zajęcia muzyczne prowadzone przez animatorów i muzyków z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach miały charakter wspólnego muzykowania promującego piosenkę regionalną i turystyczną. W czasie zajęć plastycznych przy pomocy animatorów z Grupy Edukacyjnej S.A. i Młodzieżowego Domu Kultury pracowano nad projektem Medalu im. Janusza Korczaka. Otrzymają go osoby poświęcające się bezinteresownie dla dobra dzieci. Wypisywano też przesłania do ludzi i świata oparte o głoszone przez J. Korczaka wartości i idee. Wieczorem w auli Politechniki Świętokrzyskiej odbył się koncert przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury pod hasłem „Wspólny uśmiech – wspólna zabawa. Kielce – uczestnikom Zlotu”.

Drugiego dnia Zlotu, w godzinach dopołudniowych, zwiedziliśmy Wzgórze Zamkowe, Muzeum Narodowe, Ośrodek Myśli Patriotycznej, Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Centrum Geoedukacji Wietrznia. Kulminacyjnym momentem Zlotu był Marsz Jedności Szkół Imienia Janusza Korczaka ulicami miasta. Delegacja uczestników Zlotu złożyła również kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka, patrona Gimnazjum nr 3 w Kielcach.

Relacje tv

http://www.itv.kielce.eu/pl/artykuly/pokaz/2732

http://www.youtube.com/watch?v=ZErHjK6uv24

źródło:P.Bułka

 

--------------------------------------------------------------------------------