Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Samorządy uczniowskie z kilku klas czuwały nad organizacją bezpiecznych przerw. W sali korekcyjnej można było w ciszy poczytać ulubione książki lub przygotować się do kolejnych zajęć. Na sali gimnastycznej klasa VIc  – organizowała zajęcia rekreacyjno – sportowe, w sali Samorządu Uczniowskiego – klasa Vc – proponowała rozmaite gry planszowe. Na korytarzu drugiego piętra – uczniowie z klas I – III mogli uczestniczyć w tanecznej przerwie organizowanej przez dziewczyny z klasy VIa. Bezpieczna przerwa na sali gimnastycznej i taneczna na II piętrze – to znane już naszym uczniom formy spędzania czasu na przerwach. Może gry stolikowe w SU i ciche czytanie w sali korekcyjnej też przyjmą się na stałe, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.

W tym dniu na sali korekcyjnej odbyły się dwie debaty na temat ,,Praw dziecka”. W pierwszej debacie uczestniczyły klasy: I a, II c, III a, III b, a w drugiej następujące klasy: I e, II b, III c, V a, V b, VI b.

Podczas dyskusji rozpatrywaliśmy prawa, które zapisane są na planszy podarowanej nam  przez Rzecznika Praw Dziecka – pana Marka Michalaka – podczas wizyty w naszej szkole w 2012 Roku Janusza  Korczaka. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat zapisów  z Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku. Uczniowie mówili o tym, jak  rozumieją poszczególne zapisy oraz podawali przykłady z życia codziennego dzieci w Polsce i w innych krajach.

Na konkurs plastyczny wpłynęło dużo prac, najładniejsze zostały wywieszone na gazetce, a niektóre docenione przyznanymi miejscami od I – III.

I MIEJSCE:

Aleksandra Dereń – klasa I d

Alicja Winiarska i Martyna Bilkiewicz – kl. VI b

II MIEJSCE:

Maja Krawczyk – klasa I a

Jakub Kret – klasa IV b

III MIEJSCE:

Bartosz Rzepiak – klasa II c

Hanna Kret – klasa III a

Adrian Janczak – klasa VI b

Na konkurs literacki nie wpłynęło dużo prac, dlatego postanowiliśmy przyznać tylko I miejsce za ,,List do Rzecznika Praw Dziecka”:

I MIEJSCE:

Jakub Kret – klasa IV b

GRATULUJEMY!!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------