Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

6 – latek w szkole?

Sześcioletnie i siedmioletnie dzieci kończą pierwszą klasę z takim samym poziomem umiejętności. Na pójściu do szkoły najbardziej zyskują te dzieci, których kompetencje były najsłabsze - wynika z badania ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Najważniejsze wnioski z badania:

1. Bez względu na to, czy dziecko trafiło do „zerówki” czy szkoły, widać postęp, dzieci rozwijają się bez względu na to, jaką szły ścieżką edukacyjną.

2. Sześciolatki w I klasie na koniec roku osiągnęły taki sam poziom umiejętności matematycznych co siedmiolatki w I klasie. Co oznacza również, że w zakresie umiejętności matematycznych najwięcej zyskały dzieci 6-letnie uczęszczające do klasy I szkoły podstawowej.

3. Wśród badanych dzieci największy rozwój wszystkich trzech typów umiejętności obserwowany jest w grupie najsłabszej, czyli w tej, w której dzieci miały w jesiennym pomiarze najniższe wyniki.

4. Największy rozwój umiejętności związanych z nauką czytania obserwowano w grupie 6-latków uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej.

5. Pod względem umiejętności związanych z nauką pisania i czytania dzieci 6-letnie uczęszczające do „zerówek” szkolnej i przedszkolnej osiągnęły podobny poziom. Również 6- i 7-latki uczęszczające do klasy I osiągnęły podobny poziom.

5. dzieci w I klasie zawsze były wyższe od kompetencji dzieci z  „zerówek”, a niższe od kompetencji siedmiolatków w II klasie (czyli dzieci, które poszły do szkoły jako sześciolatki). Jednym słowem decyduje tutaj nie wiek dziecka, ale to, czego się uczy.

6. Siedmiolatki uczęszczające do klasy II, czyli dzieci, które do I klasy poszły jako sześciolatki, mają wyższy poziom kompetencji niż siedmiolatki w I klasie.

Więcej informacji na temat badania na stronie http://www.ibe.edu.pl

Specjalna strona internetowa: www.men.gov.pl/mam6lat

Aby rodzice wiedzieli na ile ich dzieci, kończące wychowanie przedszkolne, opanowały wymagania podstawy programowej przeprowadzana jest diagnoza przedszkolna. Wykonywana jest ona dwukrotnie: na początku roku szkolnego, po którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole i pod jego koniec. Pozwala to na uzyskanie informacji, które pomogą nauczycielom poznać elementy podstawy programowej opanowane przez konkretne dziecko w większym i mniejszym zakresie. Dzięki temu mogą oni opracować i zrealizować indywidualny program wspomagania rozwoju każdego dziecka, tak aby było ono jak najlepiej przygotowane do nauki w szkole. Druga diagnozę przeprowadza się na zakończenie tego roku szkolnego aby poznać stopień opanowania podstawy programowej przez dziecko na koniec wychowania przedszkolnego. Jeśli ta diagnoza wskaże na opanowanie przez dziecko wszystkich treści podstawy programowej w stopniu przez nią wymaganym, to oznacza, że może ono rozpocząć edukację szkolną.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------