Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

„Mam 6 lat”- II miejsce dla Rady Rodziców

Już drugi raz nasza szkoła uczestniczyła w konkursie „Mam 6 lat” ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji szkolnej oraz korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki, jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich w szkole.

Nasza szkoła wystartowała w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas I – III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat

- rada rodziców szkoły.

Obecnie aż 55 uczniów to dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 6 lat. Kilkoro spośród nich wykonało prace plastyczne, literackie lub multimedialne „Mam 6 lat i potrafię”, prezentujące umiejętności, jakie sześciolatek zdobył w I klasie i jednocześnie zachęcające młodsze dzieci do pójścia do szkoły. W tej  kategorii szkoła nie została wyróżniona.

W drugiej kategorii rada rodziców przedstawiła pracę ”Sześciolatek w przyjaznej szkole” – jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy.Tym razem komisja konkursowa przyznała naszej szkole zaszczytne II miejsce w etapie regionalnym konkursu oraz tytuł finalisty konkursu ogólnopolskiego.

Podsumowanie konkursu regionalnego odbyło się podczas uroczystej Gali Konkursu „Mam 6 lat” w piątek 15 marca w Opolu. Dyplomy gratulacyjne, nagrody rzeczowe o raz certyfikat „Szkoła przyjazna dla sześciolatka” z rąk Pani Krystyny  Szumilas – Ministra Edukacji Narodowej  oraz Pani Haliny Bilik – Opolskiego Kuratora Oświaty odebrała Pani Maria Wiercigroch – dyrektor szkoły oraz Pani Dorota Kozioł – wychowawca kl. II c, która rozpoczęła naukę w szkole jako klasa sześciolatków.

Wcześniej nasze przedstawicielki uczestniczyły w spotkaniu z Panią Minister Krystyną Szumilas. Tematyka spotkania dotyczyła dziecka sześcioletniego w szkole.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------