Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

CO JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE? WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA W SZKOLE XXI WIEKU

Celem konkursu jest uświetnienie ogólnopolskich obchodów Roku Janusza Korczaka. Ma on popularyzować myśl korczakowską w oświacie – wychowanie i edukację oparte na wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji.
Konkurs ma także sprzyjać pobudzeniu idei sumienia i autoodpowiedzialności społecznej u dzieci i młodzieży dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz specjalnym lekcjom przekazującym im główne przesłanie Janusza Korczaka: wiarę w to, że każde dziecko jest istotą społeczną mającą swoje prawa.

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Prace mogą być zgłaszane do konkursu do dnia 9 marca 2012 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora lub zgłosić się do pani Agnieszki Kret (sala 224).

 

--------------------------------------------------------------------------------